7 TIPS

Creëer een inkoopplan wat u resultaat oplevert

Zeven GRATIS Inkoopplan Tips

 Met een kleiner inkoopbudget meer omzet en brutowinst maken!

Let op de het aanbod bij #8 Bonus!

block item img

#1 De omzetsnelheid

De omzetsnelheid geeft ons informatie over het aantal malen dat de gemiddelde voorraad in een jaar wordt verkocht. Artikelen die na ontvangst snel worden verkocht hebben een hoge omzetsnelheid en artikelen die lang op de plank liggen hebben een lage(re) omzetsnelheid. In die artikelen zit ons kapitaal (te) lang vast. Het streven is dus gericht op het halen van een hoge omzetsnelheid. Als we een lage omzetsnelheid halen moeten we proberen overtollige voorraden kwijt te raken.

Nu hoor ik je denken

Wat is dan goed of gemiddeld voor mijn bedrijf? Welke omzetsnelheid en rentabiliteit zijn wenselijk en hoe hoog moet dan de marge zijn? Vragen die niet een, twee, drie te beantwoorden zijn. Het kan best zijn dat jij op een locatie zit die juist een wat hogere voorraad vereist en waar dus een lagere omzetsnelheid gerealiseerd wordt of andersom.  Een winkel aan de Kalverstraat in Amsterdam zal een hogere omzetsnelheid hebben dan een winkel die in een dorpskern zit. Ook de samenstelling van het assortiment heeft invloed op de omzetsnelheid. De omzetsnelheid in klassieke mode is over het algemeen lager dan in trendy casual mode. Los van de aard van de locatie of de samenstelling van het assortiment moet het streven er natuurlijk wel op gericht zijn om tot verbetering van de omzetsnelheid of de brutowinst te komen. Om dus voor jouw bedrijf een zo optimaal mogelijke rentabiliteit te realiseren. 

 

#2 Brutowinstmarge

De brutowinstmarge is de brutowinst uitgedrukt in een percentage van de omzet. De marge moet voldoende zijn om de kosten mee te betalen. Een lage marge is nog al eens het gevolg van verkeerd inkoopbeleid.

Stel dat we in jouw modewinkel een omzet hebben van € 500.000 met een gemiddelde marge van 41,2%, dan bedraagt de brutowinst € 206.000. Als we er in slagen om de omzet  met 1% te laten stijgen dan halen we een extra brutowinst van 41,2% van € 5.000 = €  2.060. MAAR! Toename van de brutowinst met 1% bij een gelijkblijvende omzet zorgt voor een  toename van de brutowinst met € 5.000!  Bij gelijkblijvende kosten dus ook voor € 5.000 meer nettowinst. Uiteraard gaan we ook voor stijging van de omzet maar de laatste jaren hebben laten zien hoe moeilijk dat is.  

 

#3 Rentabiliteit

Bij het kengetal rentabiliteit komen de omzetsnelheid en de marge samen. De uitkomst van de berekening geeft ons informatie over het bedrag dat we terugverdienen op elke € 1,- die we investeren in voorraad.

Je weet het maar al te goed! Voorraad is geld. Voorraden in een magazijn zijn betaald. Als we teveel voorraad aanhouden en we verkopen het niet snel genoeg dan hadden we het geïnvesteerde geld beter  kunnen uitzetten. Als we niet genoeg voorraad hebben dan raken artikelen uitverkocht, missen we omzet en maken de consument ontevreden. Maar wat is dan de ideale voorraad? Het is belangrijk om de voorraad in relatie met de verkoop en de tijd te bekijken. Met behulp van kengetallen in het inkoopplan* kunnen we vaststellen wat onze sterke en onze zwakke productgroepen zijn en welke leveranciers voldoende en welke onvoldoende bijdragen!  Zo maken we onze prestaties inzichtelijk en eenvoudig te vergelijken.

 

#4 Doorverkoop

Het geleverd/verkocht% of doorverkoop is met name belangrijk tijdens het seizoen. Van de inkoop voor een seizoen willen we 85% tot 95% verkocht hebben aan het einde van een seizoen. Door tijdens het seizoen regelmatig te meten waar we staan kunnen we de vinger aan de pols houden en ingrijpen als dat nodig is. Sommige artikelen of artikelgroepen hebben tijdens het seizoen nog wel eens een zetje nodig.

Je gaat in jouw inkoopplan* zien hoe je kunt werken aan een lagere gemiddelde voorraad, zodat er rust komt in de liquiditeitspositie! Je gaat zien hoe verhoging van de omzetsnelheid met een lagere gemiddelde voorraad zorgt voor een hogere brutowinst marge! Minder eindvoorraad = minder afprijzen! Je ontvangt praktische tips waarmee je onmiddellijk aan de slag kunt gaan en deze zullen je helpen om later een professioneel inkoopplan te gaan maken. Want: Omzet haal je uit de verkoop, marge uit de inkoop!

 

#5 De Factor

Waar de brutowinstmarge aangeeft hoeveel de marge op de verkopen bedraagt geeft de factor een indicatie van het rendement op de totale leveringen aan.
Bij berekening van de factor gaan we niet alleen uit van de marge op de verkopen maar houden we ook rekening met hetgeen nog niet verkocht is. 

De factor is voor de mode retail een kengetal waarbij we de brutowinstmarge vermenigvuldigen met het geleverd/verkocht %. Is de brutowinst bij jou over de verkopen bijvoorbeeld 48% dan is dat op zich prima maar als er slechts 60% verkocht is dan spreken we van een factormarge van 60% van 48 = 28,8. Medio mei/november is dat redelijk maar aan het eind van het seizoen moet deze factor op 37 of hoger liggen.

 

#6 De Barometer

De barometer tenslotte geeft aan in hoeverre we de inkoop in een seizoen hebben terugverdiend.
Als dit kengetal op 1 uitkomt is het terugverdienmoment bereikt.
De barometer moet in het voorjaar tussen de laatste week van april en de tweede week van mei het punt 1 bereikt hebben.
In het najaar ligt dat tussen de laatste week van oktober en de tweede week van november. 

De barometer geeft jou aan of de leveringen in een groep of in het totaal al terugverdiend zijn. Is de omzet bijvoorbeeld € 100.000 en de leveringen zijn € 125.000 dat zal de barometer onder 1 liggen. Uiteraard is het in een seizoen belangrijk binnen redelijke termijn medio april/oktober boven de 1 te komen. Dan zijn namelijk jouw inkopen terugverdiend.

note: Het inkoopplan is ontworpen door Stef Bus van Busbedrijfsadvies. Modemanagement Cor van Laar heeft toestemming om dit te gebruiken.  

 

#7 GRATIS belafspraak t.w.v. 85.- euro

Wat geeft jou de drive om te ondernemen?

Wie inspireert jou daarin het meest? 

Wanneer hebt jij het gevoel: hoe moet ik de volgende mode inkoop ronde in? Waar kun jij terecht met vragen over inkoopplanning en budgetteren? Waarom denkt je dat het nu het moment is om advies te vragen? Hoe kan ik jou helpen?

Wanneer jij die ondernemer bent die actiegericht is en inkoopkansen wil pakken. Als jij overtuigt bent, dat het gebruik van dit inkoopplan* ook voor jouw bedrijf een compleet verschil kan maken. Dan raad ik je aan om NU een afspraak te maken!  Samen gaan we dan ’sparren’ over jouw probleem en samen werken we aan jouw inkoopplan*! Want "Een doel zonder een plan is slechts een droom ...“

 

#8 Bonus: De 7.- euro video i.p.v. 67.-

Speciaal voor jou heeft Cor van Laar een € 7.-video van ruim 30 minuten gemaakt, waarin hij uitgebreid op de bovenstaande inkoop items ingaat.

  • In deze video laat hij jou ook zien hoe succesvolle ondernemers hun klanten benaderen.
  • Hoe je minder (budget) meer (omzet) kan worden.
  • Dat het plan per leverancier automatisch een budget berekend dat is gebaseerd op te realiseren omzet.
  • Waarom het anderen wel lukt een gezonde doorverkoop te realiseren.
  • Waarom het goed is om precies tegenovergesteld te doen dan alle anderen het doen.
  • Hij laat ons zien, dat mensen niet kopen om wat je doet; ze kopen waarom je het doet.
  • Hij geeft je oplossingen voor het gedrag van klanten, dat de laatste jaren enorm is veranderd.
  • Hij laat je zien dat, als je nu net zoals vroeger blijft werken, je nu ook krijgt wat je vroeger kreeg. (of minder!)

KLIK OP DEZE LINK OM DE ZEVEN EURO VIDEO TE BESTELLEN 

 

 

#8 PASSIE

Vanaf 2011 stelt Cor van Laar zijn kennis en ervaring van het management beschikbaar aan de MKB mode ondernemer, die dit belangrijk vindt.  Zijn inzet is ondernemers te ondersteunen bij de beoordeling van de eigen cijfers en hun kwaliteiten in te zetten bij het inkoopplan. Dit is geen ingewikkelde management opleiding maar een sessie waar je vooral praktische inkoopplanning leert, die je als mode ondernemer absoluut moet kennen. Zoals: #Wat is de ideale doorverkoop, marge, brutowinst, factor en barometer! #Hoe zullen de omzet en de merken zich naar verwachting ontwikkelen en wat betekent dit voor de nieuw in te kopen collecties? #Hoe ga ik mijn automatisch geadviseerde inkoopbudget onder de merken verdelen? #Wanneer ga ik dit uitgeven? #Hoeveel ruimte is er nog om in te kopen? #Is de planning al overschreden? Allemaal vragen waarop jij met behulp van het inkoopplan* antwoord krijgt. Laat deze kans niet voorbijgaan!  

Doe jij je inkopen rationeel of emotioneel? 

Meer weten over maandanalyse, inkoopplanning en budgetteren? Maak dan nu gebruik van mijn gratis spreekuur, waarin we met elkaar de mogelijkheden doornemen voor een beter gestuurde inkoop.

Positieve groet,

Cor van Laar

Modemanagement

info@modemanagement.nl

0031654624509

 

*Tekst bijdrage: Stef Bus

 

Contact

Schrijf je hier in voor de volgende nieuwsbrief

www.modemanagement.nl

VRAAG MIJ NIET WAT IK KAN MAAR VRAAG MIJ UW PROBLEEM OP TE LOSSEN!